Ante Meridiem merupakan program siaran subuh ketika bulan puasa berlangsung. Memutarkan lagu pilihan bintang tamu yang sudah kita pilih sesuai latar belakang yang bermacam-macam.